Paradoks D-chiro-inozytolu w jajniku Fertil Steril

Carlomagno G. i in., Paradoks D-chiro-inozytolu w jajniku Fertil Steril. 2011 czerwca 30;95(8):2515-6. doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.05.027. Epub 2011 8 czerwca.

Abstrakt

Stosunek D-chiro-inozytolu do mio-inozytolu jest regulowany przez epimerazę insulinozależną. Aktywność enzymu różni się w zależności od tkanek, prawdopodobnie ze względu na specyficzne potrzeby dwóch różnych cząsteczek. Stawiamy hipotezę, że w jajnikach pacjentów z zespołem policystycznych jajników aktywność epimerazy jest zwiększona, co prowadzi do miejscowego niedoboru mio-inozytolu, który z kolei jest odpowiedzialny za słabą jakość oocytów.