Stosunek mio-inozytol/D-chiro-inozytol w osoczu 40:1 jest w stanie przywrócić owulację u pacjentek z PCOS

Nordio M. i in., Stosunek mio-inozytol/D-chiro-inozytol w osoczu 40:1 jest w stanie przywrócić owulację u pacjentek z PCOS: porównanie z innymi proporcjami, Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 czerwiec;23(12):5512-5521.

Abstrakt

Cel: Celem tego badania klinicznego była ocena skuteczności siedmiu różnych proporcji pomiędzy dwoma stereoizomerami inozytolu, mio-inozytolem (MI) i D-chiro-inozytolem (DCI), w terapii zespołu policystycznych jajników (PCOS).

Pacjenci i metody: 56 pacjentów z PCOS (8 dla każdej grupy) leczono drogą doustną stosując następujące preparaty: sam DCI i 1:3,5; 2,5:1; 5:1; 20:1; 40:1, 80:1 stosunek MI/DCI. Otrzymywali 2 g inozytoli dwa razy dziennie przez 3 miesiące. Pierwszorzędowym punktem końcowym była owulacja, drugorzędowym punktem końcowym była poprawa FSH, LH, globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), 17-beta-estradiolu (E2), wolnego testosteronu, podstawowej i poposiłkowej insuliny oraz wskaźnika HOMA, BMI i miesiączki.

Wyniki: Stwierdziliśmy, że stosunek MI/DCI 40:1 jest najlepszy dla terapii PCOS mającej na celu przywrócenie owulacji i normalizację ważnych parametrów u tych pacjentek. Inne preparaty były mniej skuteczne. W szczególności, zmniejszoną aktywność zaobserwowano, gdy stosunek 40:1 został zmodyfikowany na korzyść DCI.

Wnioski: Nasze dane wykazały, że aktywność DCI jest korzystna głównie w określonym stosunku do MI, natomiast wzrost DCI powoduje utratę korzystnych efektów na poziomie rozrodczym. Te wyniki u ludzi potwierdzają poprzednie badanie przedkliniczne z różnymi stosunkami MI/DCI przeprowadzone w doświadczalnym modelu myszy PCOS.