Terapia z mio-inozytolem i D-chiro-inozytolem zmniejsza ryzyko chorób metabolicznych.

Terapia skojarzona z mio-inozytolem i D-chiro-inozytolem zmniejsza ryzyko chorób metabolicznych u pacjentów z PCOS z nadwagą w porównaniu z samą suplementacją mio-inozytolem

Abstrakt

Wstęp: PCOS jest główną przyczyną niepłodności z powodu dysfunkcji metabolicznych, hormonalnych i jajników. Kobiety dotknięte PCOS często cierpią na insulinooporność i kompensacyjną hiperinsulinemię. Warunki te narażają pacjentów na ryzyko rozwoju kilku zaburzeń metabolicznych. Stwierdzono, że podawanie zarówno mio-inozytolu (MI), jak i D-chiro-inozytolu (DCI) glikanów wywiera korzystne działanie na poziomie metabolicznym, hormonalnym i jajnikowym. Oprócz tych wspólnych cech, MI i DCI są rzeczywiście różnymi cząsteczkami: należą do dwóch różnych kaskad sygnałowych i regulują różne procesy biologiczne.