Mio-inozytol i D-chiro-inozytol przywraca funkcje jajników i równowagę metaboliczną przy PCOS.

Związek między zespołem metabolicznym a PCOS

Paradoks D-chiro-inozytolu w jajniku Fertil Steril

Myo-inozytol i D-chiro-inozytol odwracają cechy PCOS w mysim modelu

Przełomy w stosowaniu inozytoli w leczeniu wspomaganego rozrodu

Kompleksowy przegląd roli połączonego mioinozytolu i D-chiroinozytol w leczeniu PCOS

Uzasadnienie skojarzonego leczenia mio-inozytolem i D-chiro-inozytolem w PCOS

Wpływ trzech metod leczenia na wyniki kliniczne i składu ciała u kobiet z PCOS

Stosunek mio-inozytol/D-chiro-inozytol w osoczu 40:1 jest w stanie przywrócić owulację u pacjentek z PCOS

Terapia z myo-inozytolem i D-chiro-inozytolem poprawia parametry endokrynologiczne i insulinooporność